Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

lauantai 19. marraskuuta 2016

When Isak Keränen became Isaac Boulman / Kun Isak Keräsestä tuli Isaac Boulman In English

Quite soon after arriving the United States many Finnish immigrants changed their first ja last names in to a form an English-speaking person could pronounce and write without great pain. I met years ago, in Ironwood, Michigan, born an old man, who had moved with his parents back to Finland. The man's last name was now Mäki. However, the family's original surname was KÄRPÄNEN (Engl. translation = fly). For some strange reason (!), it had been converted in Ironwood in to form Maki. Below an example of name chance in American Finnish Paper (ASL 03/19/1880) from Texas dating back to 1880. However, the name change had happened already ten years earlier. This person must be one of the first Finnish immigrants in Texas.

To the public

Because I've ended up to live with strangers, I must take such a name that they can with ease say and write, so I can hereby announce to the respectable public that I have changed my original Finnish name Isak Keränen to Isaac Boulman. This change I have made known in my homeland already ten years ago. If someone has something against this change, so let the undersigned know:

Galveston, Texas, March 5 1880

Isaac Boulman


Suomeksi

Monet suomalaiset siirtolaiset muuttivat melko pian Yhdysvaltoihin saavuttuaan etu- ja sukunimensä muotoon, jonka englanninkielinenkin pystyi lausumaan ja kirjoittamaan ilman suurta tuskaa. Tapasin vuosia sitten Ironwoodissa, Michiganissa  syntyneen vanha miehen, joka oli muuttanut vanhempiensa kanssa takaisin Suomeen. Miehen sukunimi oli nyt Mäki. Suvun alkuperäinen sukunimi oli kuitenkin ollut KÄRPÄNEN. Jostakin kumman syystä (!) oli muutettu Ironwoodissa muotoon Maki. Alla Amerikan Suomalaisesta lehdestä (ASL 03/19/1880) poimittu esimerkki Teksasista vuodelta 1880. Tosin nimenmuutos oli tapahtunut jo kymmenen vuotta aikaisemmin. Kyseinen henkilö lienee ollut ensimmäisiä suomalaisia siirtolaisia Teksasissa.

Yleisölle
Koska ole muukalaisten keskuuteen jouduttuani ollut pakoitettu ottamaan semmoisen nimen, jonka he voivat huokeasti sekä sanoa että kirjoittaa, niin saan täten kunnioitettavalle yleisölle ilmoittaa, että olen muuttanut alkuperäisen suomalaisen nimeni Isak Keränen nimeksi Isaac Boulman. Tämän muutokset olen tehnyt tiettäväksi kotimaalla jo 10 vuotta sitten ja jos kenellä on jotakin tätä muutosta vastaan sanomista, niin tehköön hyvin ja ilmoittakoon allekirjoittaneelle:
Galveston, Texas, maalisk. 5 p. 1880
Isaac Boulman

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti