Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

Seminaarioppilas Heikki Jussilan erottaminen Seminaarista keväällä 1885


Lähde:  JyMA Icaa 3, Jyväskylän Seminaarin arkisto, opettajain kokousten pöytäkirjat 1880-1885

Pöytäkirja, pidetty seminaarin opettajiston kokouksessa toukokuun 22. 1885. Läsnä olivat opettajattaret Lydecken, Åberg, Söderstöm ja Forsberg sekä opettajat Länkelä, Vegelius, Hagfors, Vallin, Hård, Kiljander, Brummer ja allekirjoittanut.

Naisopettajien poismentyä ilmoitti puheenjohtaja tiedoksi tulleen, että kokelas Jussila kuului täälläkin ilmestyneiden hihhulien lahkoon. Lehtori Vegelius kertoi nyt, että hän oli puhunut Jussilan kanssa asiasta, sanoi niissä opinkappaleissa, joista silloin oli puhe, ettei ollut huomannut mitään kirkkomme opista eriävää.
Tarkastaja Oksanen, joka oli puheenjohtajan pyynnöstä paikalla, sanoi, että hän ei ollut puhutellut Jussilaa itseänsä, vaan olivat hänen luokkatoverinsa ilmoittaneet hänelle, että J. kuului sanottuun lahkoon, että hän ilmestyi heidän seuroihinsa puhujana ja muutoin ilmestymisessänsä käytti heidän ulkonaisia tapojaan. Kokelaat Salonen ja Oja olivat myös tähän lahkoon kääntymäisillään, jonka vuoksi hän ehdotti, että opettajisto kuulustelisi mainituita kokelaita. Puhuja oli puolestaan täydellisesti vakuutettu siitä, että
J . oli hihhuli ja että hän hyväksyi heidän mielipiteensä.
Tri Hagfors kertoi, että J. oli käännyttänyt heidän palvelijoitansa, jotka myös nyt kuuluivat samaan lahkoon.
Asiasta keskusteltua opettajisto päätti, että puh.joht ja opettajiston pöytäkirjurin ja jumaluusopin lehtorin kanssa ennen ensi kokousta, jolloin J:n tuli olla saapuvilla, toimittaisi tarkastaja Oksasen ehdoittaman kuulustelun.
Osk. Alm

Toukokouun 24.pvnä 85, pidetty edellisen 8§:n johdosta toimitetussa kuulustelussa.
Läsnä: Länkelä, Vegelius ja allekirj, sekä kuulusteltavaksi kutsutut kokelaat Salonen ja Oja.

Kokelas Oja, joka tällä lukukaudella kertoi, että J. sunnuntaisin ja keskiviikkoisin oli käynyt niinsanottujen hihhulien kokouksissa, esiintyen niissä milloin kuulijana milloin selittäjänä. Kumminkin hän oli yhdenkerran ollut kuulemassa J:n selitystä ja ei ollut huomannut muuta poikkeusta uskonnostamme, kuin että J katsoi saarnaviran kuuluvan jokaiselle ”ristiveljelle”, eikä erityisesti sitä varten vihityille henkilöille, sekä että ihminen ei välittömästi Jumalalta voi saada syntejään anteeksi, vaan tuli synninpäästön tapahtua seurakunnan eli jonkun erityisen ”ristiveljen” kautta. Muutoin hän sanoi J:n mainituissa seuroissa noudattavan kansanuskolaisten ulkonaisia tapoja ja menettelyjä. Heidän siveellinen elämänsä oli kiitettävää. Ketään seminaarilaista ei J. ollut puoleensa saanut kääntymään, vaikka kyllä asiasta seminaarissa, varsinkin työpajassa, oli usein keskusteltu.

Jouluna Jussila oli käynyt Leppävirroilla sekä pääsiäisenä Uuraisilla, niinkuin puhuja luuli tietävänsä lähetystoimissa ja nyt hän oli helluntaiksi, luultavasti samoissa tarkoituksissa, erään suutari E. Kuukkasen kanssa matkustanut Laukaaseen. Vielä kertoi Oja kuulleensa, että J oli käynyt puhelemassa Tri Hagforssin palvelijoiden kanssa uskon asioissa.

Salonen, joka taas oli ollut J.n asuntotoveri syyskaudella, kertoi J:n tunnustaneen kuuluvansa mainittuun seuraan. Jussilan mielipiteistä mainitsi hän vaan, J. ei luullut autuutta ja synninpääästöä saavuttavansa seuran ulkopuolella.

Päästyään ulos seminaarista oli Jussila arvellut, ettei hän pääsisi kansakoulun opettajaksi ja lausunut uhraavansa kaikki, ennenkuin luopuisi uskostansa, jonka edestä hän aikoo työskennnellä. Muutoin kertoi Salo samoi kuin Oja.
Osk. Alm

26. toukokuuta 85, pidetty seminaarin opettajiston kokouksessa.
Läsnä Länkelä, Vegelius, Hagfors, Vallin, Hård, Kiljander, Brummer ja allekirjoittanut.

24. Toukokuuta tapahtuneissa kuulustelemisessa tehty pöytäkirja luettiin.

Jussilan kutsuttua opettajakunnan eteen, kysyi häneltä puheenjohtaja, josko hän kuului ns. hihhulien lahkoon. Tähän J ei suoraan vastannut, vaan alkoi laveasti kertoa, miten hän viime vuosina, kärsittyään kovaa tunnon levottomuutta, hartaasti oli tutkinut esiintyviä hengellisiä liikkeitä nimenomaan hedbergiläisyyttä ja nyt kysymyksessä olevaa hihhulilaisuutta. Näistä piti hän viimeeksi mainittua puhtaampana, kumminkin tunnustamatta sanottuun lahkoon kuuluvansa. Kysyttynä hän myönsi julkisesti seurakunnalta pyytäneensä anteeksi syntejänsä. Tämän anomuksen hän sanoi tehneensä, koska ei muutoin löytänyt itselleen tunnonrauhaa, vaikka oli käynyt useammankin papin luona. Mielipiteistänsä hän ilmoitti vielä, vastaten erityisiin kysymyksiin, että synninpäästö ei kuulunut yksinomaan papille, vaan jokaiselle erityiselle seurakunnan jäsenelle, ja että hän hyväksyi pyhän ehtoollisen ja kirkonkäynnin sekä että autuus voitiin saavuttaa seuran ulkopuolella, nimittäin kaikkialla, missä vaan totuutta ja hyvää harrastetaan. Kysymykseen, josko hän, kuten oli kerrottu, oli käynyt Leppävirroilla, Uuraisilla ja Laukaalla lähetystoimissa ja jos hän ylimalkaan oli koettanut houkutella muita puheisiinsa, vastaisi J. käyneensä mainituissa seurakunnissa ja siellä olleensa hengellisissä seuroissa, joissa hän välillä erityisestä pyynnöstä oli esiintynyt raamattua selittäen, vaan kielsi tykkänään, että oli ketään houkutellut, sanoen esiintyvänsä hengellisissä seuroissa voidaksensa tutkia ja itse päästä vakuutukseen hengellisissä asioissa. Viimeeksi puh.joh kysyi, aikoiko J. päästyänsä opettajaksi, vaikuttaa hihhulien suuntaan, vaan tähän hän ei myöskään, useamman kerran kysyttynä, antanut mitään suoraa vastausta, lausuen vaan opettajana aikovansa vaikuttaa evankelis-luterialaiseen suuntaan.

Asiasta keskusteltua, kertoi opettajisto selväksi, että J kuului hihhulien seuraan ja päätettiin, että hänelle ei annettaisi päästötodistusta seminaarista, ennenkuin Koulutoimen Ylihallitus, jolle asia mitä pikimminkin oli ilmoitettava, antaisi lausuntonsa, oliko semmoinen todistus Jussilalle annettava vai ei.

Kokelas J kutsuttiin sisään ja ilmoitettiin hänelle opettajakunnan päätös.

Pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Länkelä, Wegelius ja allekirjoittanut
Osk Alm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti