Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

tiistai 8. marraskuuta 2016

Palanen amerikansuomalaisten historiaa. Suomalainen kirjallisuuden seura AmerikassaAmerikan Suomalainen lehti 24.10.1879


Syksyllä 1879 virisi Kuparisaaren suomalaisten siirtolaisten keskuudessa hanke, jonka tavoitteena oli aloittaa suomenkielisen kirjallisuuden julkaiseminen Yhdysvalloissa. Calumetiin kuulutettin joulukuun alkuun kokousta, jossa oli aikomus perustaa suomenkielisen kirjallisuuden levittämistä varten "Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Amerikassa". Kokouspaikaksi ilmoitettiin apostolisluterilaisen seurakunnan pappila eli saarnaaja Johan Takkisen koti. Amerikan Suomalaisessa Lehdessä 24.10.1879 olleen kokouskutsun allekirjoittajina olivat Takkisen lisäksi apostolisluterilaisen seurakunnan kirjuri David Castrén, evankelisluterilaisen seurakunnan pappi A.E. Backman, Amerikan Suomalaisen Lehden toimittaja Alex Leinonen sekä edellä mainitun lehden puuhamiehiin kuulunut kelloseppä August Nylund.

Kutsussa kokouksen ajankohdaksi ilmoitettiin 6.12.1879, jolloin paikalle saapui ilmeisesti kuitenkin vain apostolisluterilaisia. Uusi kokous pidettiin 27.12.1879. Kaikki seuran toimihenkilöiksi valitut olivat apostolisluterilaisia. Seuran esimieheksi valittiin saarnaaja Johan Takkinen. Tosin Salomon Ilmonen kertoo virheellisesti Amerikan Suomalaisten sivistyshistoriassaan, että puheenjohtajaksi olisi valittu suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan pappi A. E. Backman. Ilmeisesti samaan aikaan puuhattiin myös toista, ei-lestadiolaissidonnaista sivistysseuraa. Tästä hankkeesta ei kuitenkaan tullut mitään.

Seurasta tuli siis pelkästään apostolisluterilaisten hanke, sillä muut sitä puuhaamassa olleet henkilöt jättäytyivät siitä pois. Seura säännöissäkin jäseniltä edellytettiin myös apostolisluterilaisen seurakunnan jäsenyyttä. Vuoden 1880 alussa Backman irrottautui kirjapainoyhtiöstä ja siihen liittyvistä hankkeista ja aloitti yhteistyön Amerikan Suomalaisen Lehden kilpailijan Sankarin Maineen kanssa. Seuran toiminta alkoi ripeästi. Tammikuussa 1880 tehtiin päätös aapisen ja katekismuksen julkaisemisesta 3 000 kappaleen painoksena. Kirjanen valmistui kesällä 1880.  Seuraavassa vuodenvaihteessa ilmestyi Amerikan suomalainen almanakka ja vuonna 1881 K.G.Leinbergin Biblian historia.  Vuonna 1885 valmistui  Martti Lutherin Vähä katekismus.. Edellä kerrotun perusteella voidaan oikeutetusti sanoa, että myöhemmin hyvin kiistellyksi henkilöksi osoittautunut Johan Takkinen oli Amerikan suomalaisen kirjallisuuden aloittajien ja herättäjien eturivissä.

Alla kaksi seuran perustamisvaiheeseen liittyvää lehtiuutista:


Amerikan Suomalainen Lehti no 17, 24.10.1879.
Yleisölle
Koska Amerikassa on nyt saatu omituinen kirjapaino käytäntöön sekä vakavalle perustukselle, niin on kielemme ja kansallisuutemme harrastajien velvollisuutena miettiä keinoja, miten tästä kirjapainosta olisi Amerikassa asuville kansalaisillemme enimmän yhteistä hyötyä. Kirjapainon olemme saaneet toimeen yhteisillä puuhilla, ja ilman yksimielisiä ponnistuksia emme voi myöskään toivoa voivamme laajentaa sen vaikutusta. Ajatuksemme on, että jonkunlainen seura perustettaisiin täällä suomalaisten keskuudessa, joka pitäisi huolenansa tärkeillisimpien kirjojen painattamisen, hankkisi tietoja kansalaistemme tilasta tässä maassa, ja koettaisi virittää äitinkielemme harrastusta sekä kaikkia kansallisia perinnöitämme, niin paljon kun täällä vieraalla maalla on mahdollista. Sentähden pyydetään, että kaikki valistuksen, suomenkielen ja kirjallisuuden harrastajat kokoontuisivat ensi joulukuun 6:na päivänä apostolis-lutherilaisen seurakunnan pappilaan Calumetissä, keskustelemaan ja tekemään jonkunlaisen suunnitelman, minkä moinen seura olisi edullisin perustaa Amerikassa tämmöistä tarkoitusta varten. Calumet, lokakuun 20 p. 1879.
D. Castrén, Johan Takkinen, Alex Leinonen, A.F.Backman, A.Nylund

Amerikan Suomalainen Lehti no 1, 2.1.1880

Suomalaisen kirjankustantaja Seuran kokouksessa viime joulukuun 27 p. valittiin seuran esimieheksi ja johtokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Esimieheksi Johan Takkinen

Kirjuriksi, D(avid) Castrén

Varakirjuriksi J(acob) Ojanperä


Kassanhoitajaksi (J(ohan) Laidi

varakassanhoitajaksi S. Lohvansuu

Johtokunnan jäseniksi:
J.O.Lindström, J(acob) Ojanperä,, S. Lohvansuu, Karl Daniels, O(lof) Matoniemi, J(ohan) Roanpää, A. Haapala, H(enrik) Nikkilä, S(alomon) Poussu.

Nämät virkamiehet valittiin yhdeksi vuodeksi, taikka ensitulevaan Seuran vuosikokoukseen saakka, joka pidetään aina vuoden viimeisenä lauvantaina. Seuran nimeksi omistettiin ”Suomalaisen kirjallisuuden Seura Amerikassa”.
Vuotuinen jäsenmaksu määrättiin kahdeksi dollariksi. Seuran jäseniksi kirjoitti jo tässä kokouksessa nimensä noin 40 miestä. Kassanhoitajalle jätettiin oikeus vastaan ottaa Seuraan uusia jäseniä, jotka pyrkiessänsä suorittavat jäsenmaksunsa.

Ensiksi päätettiin saada painetuksi tärkeimmästi tarvittuja kirjoja, Aapisia, Katkismuksia ja Virsikirjoja, joidenka painattaminen jätettiin johtokunnan huoleksi. Päätettiin pyytää kirjapainon käyttäjältä suuntaista arvioa mainittujen kirjojen painattamiseen tarviottavista kapineista, ja jos seuran nykyiset varat eivät riittäisi niiden kapineiden ostamiseen, niin päätettiin ottaa laina, jonka Seura sitoutuu määrättynä aikana takaisin maksamaan. Johtokunta kokoontuu tämän tammikuun 10 päivänä, kello 4 j.p.p. apostolis-lutherilaisen seurakunnan pappilassa pannaksensa täytäntöön heidän huoleksensa jätetyt Seuran asiat,sekä samassa laatimaan seuralle varsinaiset ohjesäännöt.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti