Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

sunnuntai 11. kesäkuuta 2017

Lakkautettujen kyläkoulujen kierros. Ylämaan Väkevälän kansakoulu


Väkevälän entinen kansakoulu toukokuussa 2017

 Eräällä toukokuisista pyöräretkistäni pysähdyin toviksi entiselle Ylämaan Väkevälän kansakoululle, jossa talon ystävällinen isäntä kertoili rakennuksen vaiheista ja esitteli sitä. Kokosin tästä 21,5 vuotta toimineesta koulusta blogikirjoituksen käyttäen hyväkseni Väkevälän koulun arkistoa ja Minna Vilhusen kirjoitusta Väkevälän koulun vaiheita vuonna 2003 ilmestyneessä kirjassa Kankaisiista Korvenrantaan. Nurmela ja Väkevälä sekä kadotettu Salajärvi.

Jatkosodan p
äättymisen jälkeen Väkevälän ja Nurmelan lapset kävivät koulua Hujakkalan kansakoululla noin vuoden verran, kunnes Väkevälän - Nurmelan supistettu kansakoulu käynnistyi vuoden 1946 alussa. Opettajan virka julistettiin avoimeksi 25.11.1945 ja tehtävään valittiin Laura Koivisto. Kouluhuoneistoksi vuokrattiin Väkevälästä 900 markan kuukausivuokralla Jenny Väkevältä. Yläkoulua päätettiin pitä 16 viikkoa ja alakoulua neljä viikkoa. Maaliskuussa 1946 koulupiirin nimi muutettiin Väkevälän koulupiiriksi, koska uusi koulurakennus oli aikomus pystyttää Väkevälän kylään Eino ja Tahvo Väkevän maalle. Huhtikuussa 1946 johtokunta julisti koulun opettajan viran avoimeksi. Virkaan valittiin Aili Johanna Kälviä, joka oli tehtävässä vuoteen 1949 saakka. Väkevälän kansakoulu jatkoi vuokralaisena Jenny Väkevän talossa myös lukuvuoden 1946 - 1947. Talosta vuokrattiin eteiset, suuri kamari luokkahuoneeksi ja opettajan asunnoksi kamari ja keittiö. Opettajalla oli oikeus käyttää myös saunaa ja paistouunia. Lisäksi vuokrattiin koulukeittolaa varten kellari ja ulkovaja koulun polttopuille. Vuokra nousi nyt 1500 markkaan kuukaudelta. Syyslukukauden 1947 koulua pidettiin Nurmelassa Jalmari Seppäläisen talossa.

Kouluhallituksen toimesta rakennettu ja 4,5 miljoonaa maksanut uusi koulutalo valmistui V
äkevälään syksyllä 1948. Rakennuksessa oli yksi luokkahuone ja eteinen, joka toimi samalla veistoluokkana. Koululla oli lisäksi opettajan asunto ja koulukeittola. Erillisen talousrakennuksen valmistui sauna ja navetta yhdelle lehmälle. Maalaiskansakoulujen opettajan etuihin kuului vielä tuolloin oikeus lehmän pitämiseen ja viljelys- ja puutarhamaahan.  Keväällä 1949 koulun ympärille rakennettiin puisista pylväistä aita, sinne rakennettiin tie ja koulun piha-alue siivottiin talkoilla toukokuun lopulla. Väkevälän koulun vihkiäisjuhlaa vietettiin 12.6.1949.

Koulun opettajaksi tuli lukuvuodeksi 1949 - 1950 Tauno Metsola ja hänen jälkeensä tehtävässä oli vuosina 1950 - 1952 Eeva Kaija. Hänen jälkeensä opettajaksi saatiin Inkeri Nurmela (myöh. Autio), joka huolehti koulupiirin lasten opetuksesta aina koulun lakkauttamiseen saakka vuonna 1967. Koulun käsityönohjaajina toimivat Lauri Nurmi )1946 - 1949), Onni Ahola (1950 - 1952, 1961 - 1967), Unto Autio (1952 - 1953), Anton Väkevä (1953 - 1961) ja Lempi Metsola (1949 - 1950). Koulun oppilasmäärä oli suurimmillaan (28) sen ensimmäisenä toimintavuonna. 1950-luvun alkuvuosina koulussa oli vain toistakymmentä oppilasta, kunnes oppilasmäärä alkoi kasvaa. Uusi oppilasmäärähuippu saavutettiin lukuvuonna 1960 - 1961. Tällöin Väkevälän kansakoulua kävi oli 25 lasta. 1960-luvun puolivälissä oppilasmäärä alkoi uudestaan laskea eikä oppilasennusteet luvanneet muuta kuin laskusuuntaa. Viimeisenä toimintavuonna Väkevälän koulua kävi 17 kansakoululaista. Koulun lakattua kylän lapset siirtyivät jatkamaan koulutietään Hujakkalan kansakoulussa.

Kun koulurakennus j
äi tyhjäksi, myi Ylämaan kunta sen kesäasunnoksi. Muutaman vuoden kuluttua rakennus siirtyi lappeenrantalaiselle yrittäjälle, joka perusti koululle minkkitarhan. Hänen yrityksensä ajautui kuitenkin konkurssiin ja kiinteistö joutui pakkohuutokauppaan. Tällöin kiinteistön nykyinen omistaja huusi rakennuksen ja käyttää sitä vapaa-ajan asuntonaan.

V
äkevälän kansakoulun oppilasmäärät vuosina 1946 1967:
1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
28
28
22
23
puuttuu
15
12
13
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
12
17
16
16
20
20
19
25
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967


22
23
20
18
16
17Ei kommentteja:

Lähetä kommentti