Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

sunnuntai 29. tammikuuta 2017

Kansanopetus Lappeenrannassa 150 vuotta. Kesämäen koulu

Kesämäen koulurakennuksia. Kuva: LKA.
Lappeenrannan kansakoulujen johtokunta totesi vuoden 1951 – 1952 vuosikertomuksessaan: Vuoroluku, oppilaiden siirrot koululta toiselle ym. ahtaudesta johtuvat vaikeudet ovat vanhemmille ja opettajille, mutta ennen kaikkea vahingollisia lapsille. Johtokunta teki vuonna 1949 kaupunginhallitukselle esityksen uuden koulutalon rakennuttamisesta Leirikentän maastoon. Siihen oli tarkoitus sijoittaa 21 – 22 opetustilaa. Ehdotus ei kuitenkaan johtanut tuloksiin, joten johtokunta laati vuonna 1952 uuden esityksen. Koska suurin tilanahtaus oli Lönnrotin koulussa, piti johtokunnan mielestä Leirikentän Kesämäen puoleiseen laitaan rakennuttaa vuoden 1954 syksyyn mennessä uusi koulu. Sen tuli sisältää 12 tavallista luokka ja tarpeelliset erikoisluokat. Lisäksi kaupungin tuli lisäksi varata tontit Lappeenrannan itäosaan rautatien pohjoispuolelle, Voisalmen saareen ja Kuusimäkeen rakennettavia kouluja varten. Tammikuussa 1954 jätti seitsemän valtuuston jäsentä jälleen aloitteen uuden kansakoulun rakentamisesta. Valtuusto siirsi asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Rakennustoimiston esityksen pohjalta koulun rakentaminen oli kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä marraskuussa 1954.
 
Uutinen Kesämäen kansakoulun ensimmäisen vaiheen valmistumisesta.
Etelä-Saimaa 19.8.1955
Tilanahtauteen helpotusta tuovan Kesämäen koulun suunnittelu oli käynnistynyt kevättalvella 1954. Piirustukset hyväksyttiin maaliskuussa 1955 ja 45 miljoonaa maksaneen koulun ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkoivat välittömästi. Koulun harjannostajaisia voitiin viettää jo 9.7.1955.  Rakennukset valmistuivat syyslukukauden alkuun vuonna 1955. Uudessa arkkitehti Reino Ahjopalon suunnittelemassa koulukeskuksessa oli kaksi neliluokkaista luokkahuonerakennusta, joissa oli lisäksi poikien käsityötilat. Rakennuksiin voitiin sijoittaa yhteensä 13 opetusluokkaa. Koulun seuraava rakennusvaiheen urakkasopimukset allekirjoitettiin huhtikuussa 1956. Niin ikään kahdeksan luokkaa sisältäneet kaksi koulurakennusta sekä keskuslämmitysrakennus, jossa oli kaksi poikien käsityöluokkaa, valmistuivat vuoden 1956 syyslukukauden alkuun ja kolmas vaihe, joka käsitti voimistelu- ja juhlasalin sekä tyttöjen käsityöluokan ja kotitalousluokan, valmistui syksyllä 1959. Kolmannen vaiheen vihkiäisiä vietettiin 3.4.1960. Viimeisen vaiheen eli kouluruokalan ja –keittiön rakentamista viivästi näkemyserot siitä, tulisiko keittiön olla iso keskuskeittiö, vai vain omaa kouluyhteisöä palveleva laitos. Kesämäen koulun keittiö toimi tilapäisratkaisujen varassa ja koululääkäri katsoi, ettei tilanne voi enää näin jatkua. Lopulta päädyttiin siihen, että keittiö palvelee vain omaa kouluyhteisöä ja sen rakentaminen sai kaupunginvaltuuston siunauksen syksyllä 1965. 424 m²:n suuruisen rakennuksen kustannusarvio oli 500 000 markkaa ja se valmistui elokuussa 1967.  Kesämäen kansakoulu muodostui useista erillisistä rakennuksista, ja sen avulla pyrittiin pois aikaisemmin suosituista "tehdasmaisista kerrostalotyyppisistä" kouluratkaisuista. Koulun avara kolmen hehtaarin piha-alue tarjosi välitunneilla runsaasti tilaa liikkumiseen.

Ensimmäinen koulupäivä uudessa Kesämäenn kansakoulussa.
Etelä-Saimaa 31.8.1955

Kesämäen koulukeskus saavutti siis kesällä 2015 jo varsin kunnioitettavan 60 toimintavuoden merkkipaalun. Moni myöhemmin rakennettu koulukiinteistö (esimerkiksi AlakyläMäntylä ja  Tyysterniemi)  on Lappeenrannassa jo joutunut purkukoneiden kitaan sisäilma- ja homeongelmien vuoksi. Vuosina 1980 - 1981 Kuulovammaisten koululle saneerattiin omat tilat Kesämäen koulun yhteen koulurakennukseen. Mainittakoon, että kansainvälistymisen merkkinä aloitti vuonna 1996 Kesämäen koulussa kaupungin ensimmäinen englanninkielinen luokka. Tarkoituksena oli käynnistää jatkossa joka syksy uusi englanninkielinen luokka kyseisessä koulussa. Keväällä 2015 valmistui Kesämäen koululla laaja peruskorjaus ja syksyllä Mäntylän koulu liitettiin Kesämäen koulun yhteyteen. Näin ympyrä sulkeutui, sillä Mäntylän koulu aloitti aikoinaan toimintansa Kesämäen koulun tiloissa. Koulun oppilasmäärä oli ensimmäisen toimintavuonna 447. Suurimmillaan se oli vuonna 1963, jolloin oppilaita oli yhteensä 523. Koulu oppilasmäärä tipahti reilusti 1970-luvun lopulla pudoten alimmillaan vuosina 1988 ja 1991 vain 190:en. Tämä jälkeen oppilaiden määrä alkoi nousta, ja on vaihdellut 2000-luvulla 250:n molemmin puolin.

Kesämäen koulun oppilasmäärät vuosina 1955 – 2010

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
447
512
519
522
487
500
495
504
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
523
497
476
470
478
451
495
512
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
405
369
360
364
433
446
387
350
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
284
236
228
218
237
223
209
218
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
215
190
195
200
190
197
176
192
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
222
239
246
258
290
283
288
284
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
272
265
235
249
264
265
260
253

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti