Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

perjantai 1. heinäkuuta 2016

Kansanopetus Lappeenrannassa 150 vuotta. Iltakoulu 1892 - 1922


Ilmoitus Iltakoulun alkamisesta. Lappeenrannan Uutiset 31.8.1892
Työnantajia velvoitettiin lähettämään
palveluksessaan olevat kansakoulun
 käymättömät alaikäiset työntekijänsä
 iltakouluun oheisenlaisella ilmoituksella.
Lappeenrannan Uutiset 10.9.1898.

Uuden kansakouluasetuksen mukainen iltakoulu aloitti toimintansa Lappeenrannan  kansakoululla 12.9.1892. Se oli tarkoitettu 12 vuotta täyttäneille, päivittäin työssä käyville nuorille, joiden kansakouluopinnot olivat jääneet kesken tai joilta yläkansakoulu oli kokonaan käymättä. Iltakoulu toimi kansakoulun yhteydessä aina oppivelvollisuuslain voimaantuloon eli vuoteen 1922 saakka. Nuoren työnantaja velvoitettiin 500 markan sakon uhalla hankkimaan tälle kouluopetusta. Kansakouluntarkastaja joutui ajoittain huomauttamaan työantajia tästä velvoitteesta. Iltakoulussa annettiin yleissivistävää opetusta kaksi tuntia joka ilta kuutena päivänä viikossa. Opetus koostui seuraavien aineiden viikkotunneista: äidinkieli ja kirjalliset harjoitukset 4 tuntia, maantieto ja historia 3 tuntia, luvunlasku 2 tuntia ja uskonto 2 tuntia. Iltakoulua pidettiin kello 18 - 20 syyskuun puolivälistä toukokuun loppuun.  Joululoma oli sama kuin kansakoulussa eli kuukausi. 

Ensimmäisenä vuonna kouluun ilmoittautui 11 oppilasta, joista kolme oli tyttöjä. Seuraavana vuonna oppilasmäärä oli 15. Vähitellen tytöt muodostivat koulussa selkeän enemmistö. Useimmat oppilaat olivat töissä tupakkatehtaalla tai käsityöläismestarien ja kauppaliikkeiden palveluksessa. Ensimmäiseksi koulun johtajaksi lupautui kansakouluntarkastaja, pastori J. A. Collan ja opettajina toimivat kansakoulun opettajat. Koulun oppilasmäärät pysyivät pieninä. Suurimmillaan oppilasmäärä oli lukuvuonna 1906 – 1907, jolloin iltakoulua kävi 22 oppilasta. Lukuvuonna 1911 – 1912 koulussa oli 17 oppilasta, mutta vuonna 1916 – 1917 enää seitsemän.  Viimeisenä toimintavuonna 1921 – 1922 iltakoulussa ainoastaan yhdeksän oppilasta.


Lappeenrannan iltakoulun oppilasmäärät vuosina 1892 – 1922[1]


1892 - 1893
1893 - 1894
1894 - 1895
1895 - 1896

10
15
18
9
1896 - 1897
1897 - 1898
1898 - 1899
1899 - 1900
1900 - 1901
18
13
4
14
20
1901 - 1902
1902 - 1903
1903 - 1904
1904 - 1905
1905 - 1906
13
14
18
14
20
1906 - 1907
1907 - 1908
1908 - 1909
1909 - 1910
1910 - 1911
22
16
10
19
tiedot puuttuvat
1911 - 1912
1912 - 1913
1913 - 1914
1916 - 1917
1917 - 1918
17
16
8
7
11
1918 - 1919
1919 - 1920
1920 - 1921
1921 - 1922

7
15
8
9[1] LKA. KJA. Dc:1.
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti