Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

tiistai 12. huhtikuuta 2016

Kansanopetus Lappeenrannassa 150 vuotta. Kaikki tallukoiden tekoon!

Marttaliitto ja esitteessä näkyvät muut järjestöt julkaisivat vuonna 1942 yllä näkyvän kahdeksansivuisen jalkineoppaan, Se sisälsi kaavoja sekä ohjeita, miten valmistettiin esimerkiksi tallukoita sotavuosien jalkinepulasta kärsiville kansalaisille.


Vaatetus- ja jalkinetilanne oli jatkosodan vuosina erittäin hankala. Varsinkin suurilapsisissa perheissä tilanne oli jopa toivoton. Lisäksi sotavuosina osittain korvikemateriaaleista valmistettujen kenkien laatu oli niin heikkoa, että monet niistä kestävät korkeintaan 2 – 3 viikkoa. Kenkien puute alkoi haitata jo vakavasti koulunkäyntiä. Lappeenrannan kansakoulujen opettajien kertoman mukaan joutuivat jotkut oppilaat toisinaan jäämää kotiin muutamaksi päiväksi, kun rikkoutuneita kenkiä ei oltu saatu suutarilta tarpeeksi nopeasti takaisin, tai kun uusia kenkiä ei ole ollut saatavissa mistään edes maksua vastaan.

Lappeenrannan kansakouluissa jaettiin syksyllä 1943 varattomille kansakoululaisille ilmaiseksi 175 kenkien ostolappua, joilla saatiin jo ennen joulua ostetuksi 107 lapselle hyvät kengät. Jäljellä olevilla ostolapuilla oli hankittu lisää kenkiä joulun jälkeen heti, kun niitä on ollut saatavissa.  Vakava jalkinetilanne oli esillä myös Lappeenrannan kansakoulujen johtokunnan kokouksessa joulukuun alussa. Siellä yhtenä ratkaisuna nähtiin tallukoiden valmistus, jota varten päätettiin kouluttaa opettajat Peltolan koululla. Alla ote johtokunnan pöytäkirjasta 4.12.1943

Johtokunta päätti velvoittaa kaikki koulujen käsityönopettajat osallistumaan Peltolan koululla toimeenpantaviin tallukantekokursseihin, jotta yläluokkien oppilaita voitaisiin opastaa tekemään talvijalkineita saatavissa olevista raaka-aineista. Samalla päätettiin huoltaa oppilaitten nahkajalkineiden korjausta. Tarkastaja T. G. Murto lupautui järjestämään jalkineiden korjausta koskevan asian.

Opettajien kurssituksen jälkeen alkoi Lappeenrannan kansa- ja jatkokouluissa innokas tallukoiden valmistus, kuten oheinen ote Etelä-Savo-lehdestä 21.1.1944 kertoo.

Jotta jalkinepulasta jotenkin selvittäisiin, pantiin opettajille toimeen tallukkakurssit, ja nyt on kansakoulujen 5- ja 6-luokkalaisille opettajien johdolla ryhdytty valmistamaan tallukoita.  Sekä pojat että tytöt valmistavat käsityötunneilla tallukoita ja vaikka työ on vasta aluillaan, uskotaan tätä tietä saatava aikaa huomattavaa helpotusta jalkinekysymykseen. Lapset ovat tuoneet kotoa vanhaa vaatetta ja pohjat laitetaan taas vanhoista huovista, jotka on tikattu pohjiin. Myös jatkokoululaisille on järjestetty tallukanvalmistusta käsityön yhteydessä. Pojatkin ovat mukana tallukanteossa, joskin on sanottava, että tallukkain valmistus ei oikein suju heiltä siinä kuin tytöiltä...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti