Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

keskiviikko 17. joulukuuta 2014

A.J.Muikku, ensimmäinen suomalainen sanomalehtimies Amerikassa. (Päivitetty 22.11.2016)


Kansan Kuvalehti ilmestyi kuukausittain vuosina 1901 - 1903 Hancockissa, Michiganissa
Poimin alla olevan artikkelin Hancockissa, Michiganissa vuosina 1901 - 1903 ilmestyneestä Kansan Kuvalehdehdestä (1/1901). Samassa lehdessä oli myös alla oleva kuva tilaisuudesta. jossa A. J. Muikun haudalle pystytettiin muistokivi.
 
-------------

 
Hancockin hautausmaalle maanmiesten toimesta vuonna 1879 pystytetty A.J.Muikun hautakivi

A.J.Muikku, ensimmäinen suomalainen sanomalehtimies Amerikassa

 Suomalainen sanomalehtikirjallisuus ei ole varsin vanha. Vain nelisenkolmatta vuotta on kulunut siitä, kun ensimmäinen suomalainen  sanomalehti alkoi ilmestyä Hancockissa, Michiganissa A. J. Muikun toimittamana.

A.J.Muikku oli maalarin poika Joensuun kaupungista. Hän oli käynyt koulua ja tullut ylioppilaaksi, mutta oliko hän jatkanut opintojaan tai ei, ei ole lähemmin  tunnettuna. Sittemmin oli hän Pietarin tähtitornissa luvunlaskijana, mutta joutui sieltä pois ja tuli Kuparisaarelle talvella 1876. Hän alkoi puuhata sanomalehteä ja sai jonkun verran kannatusta evankelisluterilaisilta. Hommasta tulikin tosi ja Amerikan Suomalainen Lehti ilmestyi keväällä 1876 Philadelphian näyttelyn aikana.  Siitä näyttelystä oli lehdessä monta kuvaakin. Yritys ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen. Ainoastaan 12 numeroa ilmestyi sekä erään Bäckströmin kustannuksella, joka vielä koetti hommaa avustaa, puolinainen numero. Muikku joutui itse jostain kepposesta Houghtonin vankilaan, jossa ollessaan hän toimitti muutamia numeroita pientä Lehtistä, jota moniaat lakimiehet vaalikiistan aikana kustansivat. Talvella 1876 hän sairastui erään suomalaisen talossa Qiuncyn mäellä ja siinä hän kuoli.

Keväällä 1879 meni muutamia suomalaisia eräänä pyhänä Hancockin hautausmaalle katsomaan Muikun hautaa ja seurauksena oli, että toimeenpantiin keräys hautakiven hankkimiseksi. Kuvamme esittää Muikun hautaa seppeleillä koristettuna.

Elämäntapoihin nähden ei A. J. Muikku ansaitse erityistä muistelemista, sillä hän oli joutunut jonkun verran huonoille jäljille. Mutta suomalaisen sanomalehtikirjallisuuden alkajana Amerikassa on häntä pidettävä ja sellaisena muistettava.
-------

Anders Johan Muikusta löytyvät ylläolevat merkinnät Joensun evankelisluterilaisen seurakunnan rippikirjasta vuosilta 1861 - 1870. Synytmäajan perässä näkyvä xx-rivistö kertoo kirjallisesti lahjakkaasta nuoresta miehestä.
 -------
Post scriptum  21.11.2016
Löysin lisätietoja  alla olevista artikkeleista Amerikna Suomalaisessa Lehdessä. Anders J. Mukuin hautakivi pystytettiin 4. heinäkuuta 1880. Rahat sitä varten keräsivät Erik Pikkarainen ja Johan A. Alanenpää.  Aleksander Leinonen, Amerikan Suomalaisen Lehden toimittaja, vastasi 25 dollaria maksaneesta projektista. Hänen lehtensä julkaisi siitä tilitysyhteenvedon sekä listan lahjoituksista. Joten voit katsoa, kuuluiko joku esivanhemmistasi heidän joukkoonsa.


Amerikan Suomalainen Lehti 7.5.1880Kuten lukiat muistanevat, niin viime syksynä kerättiin jo 15 dollaria hautamerkin hankkimista varten ylioppilas A. J. Muikku-vainajalle, jota on muistaminen Amerikan suomalaisen sanomakirjallisuuden alkuunpaniana. Kymmenen dollaria tarvittaisiin vielä lisäksi tähän tarpeeseen, ja jos joku haluaisi täyttää sitä vähäisellä vapaehtoisella lahjalla, niin niitä ottaa kiitollisuudella vastaan Erik Pikkarainen ja tämän lehden toimittaja. Hautamerkki on päätetty panna asemillensa soveliaalla juhlamenolla ensi heinäkuun 4 päivänä.
 
Amerikan Suomalainen Lehti 23.7.1880.


TILI

Edesmenneen ylioppilas A.J.Muikku-vainajan hautamerkkiin ovat lahjoittaneet rahaa seuraavat henkilöt: Nils Majhannu 25c, Johan A. Alanenpää 50c, Frans o. Salmonson 25c, Petter Kerttu 25c, Peter A. Christopher 25c, Matts Peteri 50c, Johan H. Joki 25c, Johan Anttihilli 25c, Isak Hirvaskari 15c, Andrew Johanson 25c, Erik U. Närä 25c, Isak Sandqvist 50c, Henrik Aho 10c, Peter Lustig 25c, Henrik Johanson 10c, J.W.Sjöberg 50c, Peter Frisk 10c, Salmon A. Alanenpää 15c, Isak Bäckström 50c, Isak Anderson 50c, Karl Martimo 25c, Matts Hiltunen 10c, Johan Frisk 50c, Daniel Halonen 1 markka, Johan Takkinen  $ 1.00; Karl Teppo 75c, Peter Oström 50c, Stefan Olson Hill 75c, J.P.Johanson $ 1.00, A.E.Backman 25c, J.M.Wintori 25c, J.M.Holappa 5c, Olof Halonen 50c, B.O.Bäckström 20c, Peter Mark 25c, Johan Anttila 25c, Arvid Pitkänen 25c, M.H.Larson 50c, David Castrén 20c, , A. Nylund 25c, J. Peterson 10c, S.Lustig 10c, F.P. 10c, H.H. 20c, Pe. Pikkarainen $ 1.00, Johan Eckrea $ 1.00, J.H.Ström 10c, J.T. 5c, Johan Österberg 25c, A.S. 5c, Karl A. Peltoniemi 25c, T.Strömberg 25c, Oscar Marttila 25c, Erik Pikkarainen 60c, Jaako Ojanperä 50c, Anders Matinlauri 50c, Peter B. Henrikson 50c, A(lexander) L(einonen) $ 1.60.


Koska hautamerkin hankkiminen on ollut minun huolenani, niin saan täten lausua yleisön nimessä hartaimmmat kiitokset kaikille lahjan antajille. Erityisen kiitoksen ansaitsevat Erik Pikkarainen ja Johan A. Alanenpää, jotka ovat näitä lahjoja vastaan ottaneet.
Alex. Leinonen
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti