Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

sunnuntai 30. lokakuuta 2016

Artikkelisarja Fort Braggin suomalaisyhteisöistä : Fort Braggin apostolisluterilainen seurakunta

Fort Braggin apostolisluterilaisen kirkon entinen rakennus kesällä 2007
Vierailtuani lokakuussa 2016 toisen kerran Fort Braggissa, Kaliforniassa, pyrkimyksenäni on koota muutama artkkeli kaupungissa ja sen ympäristössä vaikuttaneista suomalaisyhteisöistä. Suomalaiset siirtolaiset siirtyivät suurin joukoin Fort Braggin seudulle 1880-luvulla. Houkuttimena olivat punapuumetsiköissä tarjolla olleet hakkuut ja alueelle syntyneet sahalaitokset.  Salomon Ilmonen nimeää kirjassaan Amerikan Suomalaisten Historia III (1926) Fort Braggin varhaisimpina suomalaisina asukkaina Johan Mullin (Jensen/Johnson) Koivistolta, Elias Johnsonin Ikaalisista, August Grönbergin ja Jacob Kujalan Kemistä, Herman Berquistin Ylistarosta, William Rivertin Raumalta, Kaarlo Raution Kukkolasta, Johan Saarijärven Kortesjärveltä ja Jacob Sillanpään Ylistarosta. Fort Braggin eteläpuolella olevassa Noyossa ensimmäisiä suomalaisia olivat Anders Anderson Muikkula Pyhäjoelta, Herman Nyman Siikaisista, Abraham Hendrickson Muhokselta ja Matti Vilppula Rantsilasta. Fort Braggin kupeessa sijainneessa Sointulan maanviljelyskylässä ensimmäisinä asuivat August Kinnunen ja Jonas Jacobson Hätälä. Aluksi esittelen kaupunkiin syntyneet suomalaistaustaiset seurakunnat.
Fort Braggin apostolisluterilaisen seurakunnan entinen kirkkorakennus
kesällä 2007

Fort Braggin apostolisluterilaisen seurakunnan entinen
kirkkorakennus Harrison Streetilla lokakuussa 2016
Fort Braggiin perustettiin suomalaisten keskuuteen luterilainen seurakunta 17.2.1889 nimellä Finnish Evangelist Lutheran Congregation (Suomalainen evankelisluterilainen seurakunta) . Palaan tämän seurakunnan vaiheisiin myöhemmin. Vuonna 1894 kaupunkiin syntyi uskonnollisten erimielisyyksien takia toinenkin suomalaistaustainen luterilainen seurakunta. Sen perustamiskokous pidettiin 21.2.1894, jolloin nimeksi valittiin Apostolic Lutheran Church of Fort Bragg. Thomas Ellison ja Georg Eskola hakivat piirikunnalta seurakunnan virallistamista ja rekissteröitymisasiakirjat hyväksyttiin Mendocinon kauntissa 14.3.1894. Seurakunnan esimieheksi valittiin Thomas Ellison, taloudenhoitajaksi Charles Jacobson ja sihteeriksi Peter Kopra. Seurakunnan johtokuntaan kuuluivat lisäksi George Eskola, Peter Kostafson/Gustafson, John Hyvonen sekä henkilö, jonka sukunimestä ei saa asiakirjoista kunnolla selvää (Olettamukseni kuitenkin on, että kyseessä on vuonna 1855 Suomessa syntynyt Carl Marin, jonka nimi esiintyy muodossa Mareen vuoden 1900 väestölaskennassa). Seurakunnalle valmistui Harrison Streetille samana vuonna pieni kirkko, jonka pystytti johtokunnan jäsen George Eskola.

Perustamisasiakirjojen lisäksi seurakunnan toiminnasta on vain vähän tietoja. Perimätiedon mukaan seurakuntalaiset kokoontuivat lähes joka sunnuntai kirkonmenojen jälkeen John ja Effie Westerbergin farmille. Sen pihamaa täyttyi hevosista ja kärryistä seurakuntalaisten kokoontuessa Effie Westerbergin valmistamalle aterialle. Talon isäntä John Peter Westerberg toimi alkuvaiheessa seurakunnan maallikkopappina. Tätä tehtävää hän oli hoitanut vuosina 1890 - 1894 aikaisemmin perustetussa suomalaisessa evankelisluterilaisessa seurakunnassa. Vuonna 1951 osavaltion viranomaisille laaditussa ilmoituksesta käy ilmi, että elokuussa 1951 seurakunnassa oli 20 jäsentä. Seurakunnan puheenjohtajana oli Charles Luoma ja sihteerinä Jennie Luoma. Seurakunnan toiminta kuihtui vähitellen, sillä suurin osa jäsenistön Amerikassa syntyneestä ja kasvaneesta seuraavasta sukupolvesta ei jatkanut aktiivisina seurakuntalaisina. Lisäksi apostolisluterilainen seurakunta kärsi voimakkaista sisäisistä ristiriidoista. Toiminta on jo kauan sitten lakannut ja kirkkorakennus on nykyisin yksityisasuntona.
Fort Braggin apostolisluterilaisen seurakunnan
johtokunnan jäsen ja kirkon rakentaja
George Eskola vaimonsa Mathildan kanssa

Seurakunnan perustajäsenistä olen onnistunut löytämään seuraavat tiedot. Seurakunnan rekisteröintiä hakenut ja kirkon rakentanut George Eskola oli syntynyt 22.8.1843 Merijärvellä Suomessa ja saapunut Yhdysvaltoihin vuonna 1881. Hänet vihittiin 21.12.1873 avioliittoon Mathilda Ponnikkaan kanssa. Mathilda Ponnikas oli syntynyt 21.10.1851 Merijärvellä. George Eskola kuoli 12.12.1918 Mendocinon piirikunnassa ja Mathilda Ponnikas Eskola 21.9.1942 Fort Braggissa. Perheeseen syntyi kahdeksan lasta, joista neljän syntymäpaikaksi on merkitty Albion, Mendocinon piirikunnassa.

Seurakunnan ensimmäinen puheenjohtajan Thomas Ellisonin henkilötiedot ovat ristiriitaisia, Toisen tiedon mukaan hän oli syntynyt vuonna 1860 Norjassa, mutta syntymäajaksi on annettu myös joulukuu vuonna 1859 ja syntymäpaikaksi Suomi. Hän muutti Yhdysvaltoihin toisen tiedon mukaan vuonna 1882, toisen tiedon mukaan vuonna 1887. Thomas Ellison solmi kaksi avioliittoa. Ensimmäinen aviopuoliso Annie Moilanen Ellison oli syntynyt toukokuussa 1855 Suomessa ja menehtyi 14.4.1924 Mendocino kauntissa. Avioliitosta syntyi ainakin seitsenmän lasta. Toisen avioliiton Thomas Ellison solmi Suomessa 10.2.1865 syntyneen Ida Maria Kauppilan kanssa. Kauppilalla oli ainakin kaksi lasta edellisestä avioliitosta. Ida Maria Kauppila kuoli Mendocinon piirikunnassa 14.10.1941. Thomas Ellisonin elämäntaival päättyi 2.12.1937. Hänet on haudattu yhdessa ensimmäisen vaimonsa Annien kanssa Little Riverin hautausmaalle.

Seurakunnan taloudenhoitaja Charles (Karl) Jacobson oli syntynyt vuonna 1851 Suomessa. Väestönlaskennassa 1910 Jacobsonin asuinpaikaksi on merkitty Caspar. Karl Jacobson oli avioliitossa vuodesta 1881 huhtikuussa 1858 Suomessa syntyneen Justina Jacobsonin  kanssa. Perhe saapui siirtolaisena Yhdysvaltoihin vuonna 1885. Vuoden 1900 väestölaskennan mukaan Jacobsoneilla oli neljä lasta. Charles Jacobson kuoli 24.1.1923, Justina Jacobson vuonna 1929. Jacobsonit on haudattu Ocean View:n hautausmaalle.

Peter Gustafson Hannu oli syntynyt 20.9.1856 Suomessa Ylitornion Alkkulassa, muuttanut Pohjois-Norjaan ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin. Muistokirjoituksen mukaan muutto USA:an tapahtui vuonna 1884, väestölaskennoissa esiintyvät vuodet 1882 ja 1885. Avioliiton hän solmi vuonna 1881 Norjassa Anna (Annie) Kristina Gustafsonin kanssa. Anna Kristina oli syntynyt 15.11. 1863 Norjassa. Asuinpaikkana oli väestölaskutietojen mukaan Ten Mile River township, kuolinpaikka Glen Blair, kuusi mailia itään Fort Braggista sijannut sahanlaitoksen ympärille syntynyt taajama. Peter Gustafson Hannu kuoli 24.6.1937 ja Anna Kristiina Gustafson 22.10.1948. Gustafsonit on haudattu Rose Memorial Park-hautausmaalle Fort Braggissa.

John ja Effina Westerbergin elämänvaiheisiin palaan erillisellä kirjoituksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti