Eteläkarjalainen maisema

Eteläkarjalainen maisema
Tässä blogissa on sekä kuvia että tarinoita upean Etelä-Karjalan luonnosta, ihmisistä ja kulttuurista. Kuvassa syyskuinen näkymä Saimaan kanavan varrelta.

tiistai 17. toukokuuta 2016

Kansanopetus Lappeenrannassa 150 vuotta. Kanava – Lauritsalan Yhteiskoulun Teinikunnan julkaisuLauritsalan Yhteiskoulunn Teinikunnan lehden Kanavan 1. numero
Lappeenrannan seudun kouluissa on vuosikymmenien varrella ilmestynyt lukuisa joukko oppilas- ja teinikuntien sekä vanhempaintoimikuntien julkaisemia lehtiä. Monet näistä julkaisuista elivät vain vuoden tai pari, mutta jotkut saavuttivat jopa yli kymmenen vuoden elinkaaren. Lauritsalan Yhteiskoulussa Oppilaskunta alkoi julkaista omaa lehteä nimeltä Juttumylly vuonna 1957. Tämän monisteena levinneen lehden toimittajan ja piirtäjänä ahkeroi myöhemmin pitkän uran Yle:n uutistoimittajana tehnyt Arvi Lind. Juttumylly jatkoi ilmestymistään ainakin vielä seuraavana vuonna. 1960- ja 1970-luvuilla koulun teinikunta julkaisi Kanava-nimistä lehteä. Lehtinen ilmestyi 1 – 3 kertaa vuodessa. Ensimmäinen arkistoista löytyvä Kanava-lehti ilmestyi vuonna 1961. Siinä on kirjoittajina Juttumylly-lehden aloittamisvaiheessa mukana olleet Arvi Lind ja Inari Viljamaa. 24-sivuisessa julkaisussa oli runsaasti lauritsalalaisten liikkeiden mainoksia, joiden tuotolla painaminen kustannettiin. Lehtisen ulkoasu ja painatuksen laatu vaihtelivat paljon.  Jotkut lehtiset olivat vain nitojalla yhteen liitettyjä monisteita. Toisinaan lehti oli painettu kirjapainossa laadukkaalle paperille. Tällöin siitä pyydettiin myös 50 pennin maksu.

Lauritsalan Yhteiskoulun oppilaskunnan julkaisu
Juttumylly ilmestyi ainakin vuosina 1957 - 1958
Kanava-lehti onnistui vuosien varrella saamaan haastateltavaksi tai kirjoittajaksi lukuisan joukon keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Osa heistä nousi tähän asemaan tosin vasta vuosia tai vuosikymmeniä myöhemmin. Vuonna 1965 toimituskunnan muodosti koulun yhteiskunnallinen kerho, mikä näkyi vahvasti myös lehden sisällössä. Timo Summa haastatteli Kouluhallituksen pääjohtajaa Reino H. Oittista suunnitteilla olleesta koulu-uudistuksesta (siirtyminen peruskouluun). Pääjohtaja Oittinen totesi koulu-uudistuksen vastustajien väitteestä, jonka mukaan yhtenäiskoulujärjestelmä laskee koulun tasoa, näin: Yhtenäiskoulussa opittavan aineksen määrä ei voi vähentyä, mutta opittavan asian luonne saattaa muuttua. Pääpaino on pantava tietojen käyttämiskyvylle, opiskeluhalun ylläpitämiselle sekä työ ja yhteistyötottumuksille eikä tietojen kasaamiselle. Samassa lehdessä oli myös pääjohtaja Teuvo Auran artikkeli Asuntopolitiikan päämäärät ja keinot sekä hallitusneuvos Esko Rekolan kirjoitus Valtion tulo- ja menoarvio. Vuoden 1964 Kanavasta löytyy tulevan yhdyskuntasuunnittelun professorin Pekka Virtasen artikkeli Lauritsala, kotikauppalamme. Vuoden 1967 Kanavasta löytyy laaja, kolmisivuinen artikkeli Kehitysapu, joka on lähtöisin tulevan moninkertaisen ulkoministerin Erkki Tuomiojan kynästä. Kolme vuotta myöhemmin ilmestyneestä Kanavasta löytyy ensimmäisen naispiispamme Irja Askolan kirjoitus Lähetysvuosi.

1970-luvulla Kanava-lehdessä näkyi voimakas yhteiskunnallinen painotus. Vuoden 1973 ensimmäisessä numerossa kirjoitettiin esimerkiksi YYA-sopimuksen merkityksestä, kouluneuvostosta ja koulussa piilevästä rakenteellisesta väkivallasta. Lauritsalan Yhteiskoulussa toimi myös eri puolueita kannattavien oppilaiden keskustelu- ja toimintaryhmiä. Nämä julkaisivat myös omia lehtisiä. Äärivasemmistolainen Toveriryhmä julkaisi Kipinä-lehteä ja sosialidemokraatit Kouludemaria. Jossakin vaiheessa 1970-luvulla into Kanava-lehden julkaiseminen lopahti ja lehden ilmestyminen päättyi. 1980-luvulla tehtiin Lauritsalan lukiossa uusi yritys. Vuosien 1988 ja 1989 keväällä ilmestyi lehti, joka sai nimekseen LauLu. Jälkimmäinen oli omistettu lukion pitkäaikaiselle rehtorille Arvi Luukalle.[1]
[1] Lauritsalan Yhteiskoulu 1953 – 2003. Kootut Kertomukset. 101-103; Juttumylly 1957 – 1958; Kanava 1961 – 1973; LauLu 1988 - 1989

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti